Politická polícia likviduje inštitúty demokracie na objednávku koaličných lídrov

Na verejnosť sa dostali viaceré písomnosti, ktoré v ostatnom čase ukazujú na enormnú snahu súčasných disponentov so štátnou mocou na drakonickú likvidáciu nepohodlných politických oponentov a to za každú cenu. Aj za cenu nebývalého a nedemokratického  zneužívania zverených funkcií, získaných pri využití výdobytkov priamej demokracie.

Už sme avizovali, že nové Vyšetrovateľské hviezdy NAKA po vojne inšpekcie a otcovskom prichýlení Čurilovcov do vrcholných funkcií začínajú svoje pôvodné vyšetrovacie postupy výrazne radiklaizovať a vylepšovať. Jeden z nich je vyšetrovateľ Vereščák so súčasti NAKA odbor Východ, ktorý spolu s ďaľšími oddanými Hamranovcami a Markovičovcami sa podujali na plnenie politickej objednávky fanatického  lídra súčasnej vládnej chunty, ktorý opakovane a verejne proklamoval svoju nenávisť a potrebu zabezpečiť  likvidáciu politickej oponentúry, najmä osobu Róberta Fica.Hovoríme o objednávke Matovičovej koaličnej skupiny s výdatnou pomocou Richarda Sulíka a servilnej podpory Borisa Kollára. Pani Remišovú by sme nemali zabudnúť spomenúť, ale tá v intenciach svojej kuchynskej právnej a politickej terminológie vlastne nemá vlastný názor, sleduje len politický barometer.

Vydaná úradná listina, zákonom pomenovaná ako uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia voči bývalému premiérovi štátu, ktorá sa dostala na verejnosť priam vyráža dych svojou nezmyselnou a zákonu priamo odporujúcou kombináciou rôznych súvislostí a udalostí, ku ktorým došlo v rozhodujúcom období po roku 2012.

Týmto aktom štátnej moci došlo k začatiu trestného konania a k súčasnému vzneseniu obvinenia JUDr. Ficovi a ďalším osobám za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zákona.

Je podpis , pečiatka a dátum na Ficovom obvinení sfalšovaný?

Uvádzané uznesenie značky: PPZ-230/NKA-VY4-2021 malo byť vydané v Košiciach dňa 19.4.2021.

Fraška , diletantnosť alebo bohorovné ignorovanie právnych zásad?

V záhlaví uznesenie je vyslovene uvedené, že týmto rozhodnutím je začaté trestné stíhanie vo veci a zároveň je vznesené obvinenie. V zmysle zákona malo byť toto uznesenie doručené dozorujúcej prokuratúre najneskôr 21.4.2021 najneskôr do 48 hodín.

Nezákonným postupom z hľadiska času vydania uznesenia a súčasného plnenia zákonom stanovených úkonov zo strany vyšetrovateľa Vereščáka došlo k svojvoľnému a hrubému porušeniu všetkého čo v právnom štáte zákon ukladá  osobám menovaným do funkcií v brachiálnych zložkách ako základné povinnosti a pri ich zanedbaní  musia za to niesť plnú zodpovednosť.

Jedným zo základných znakov skutku, ktorý sú v uznesení uvádzané je miesto a čas jeho spáchania. Bez bližšej logiky sa táto podmienka zákona obchádza tvrdením, že “ na území SR od presne nezisteného obdobia“ malo dôjsť k zosnovaniu zločineckej skupiny. I keď nevieme kto a kedy podal trestné oznámenie, vieme, že dostalo pridelené číslo konania NAKA na odbore Východ ešte v roku 2021. Predpokladáme teda, že oznamovateľ mal možnosť poskytnúť a podať priamo podnet na tejto súčasti a preto nebol uplatnený § 199 ods. 4) Trestného poriadku, podľa ktorej podnet mal byť po posúdení do 3 dní odstúpený na príslušného polcajta  so začatým trestným oznámením a ten mal rozhodnúť o vznesení obvinenia. Je zvyčajné, že v takzvanom predprípravnom konaní sa vykonávajú úkony k zaisťovaniu dôkazov a vypočujú sa svedkovia aj podozrivé osoby, aby mohli poskytnúť svoje stanoviská a vyšetrovateľ v súlade s §2 ods. 10) Trestného poriadku zohľadnil aj ich vyjadrenia a dôkazy, ktoré predložia.Predovšetkým ustáli či sa jedná o trestnú činnosť a zistí, kedy a kde bol spáchaný.

K tomu nedošlo.  Miesto toho investigatívny archivári spisov NAKA a rozviedková skupina pracujúca s udavačmi Makóa a podľa posledných zistení aj Imreczeho, poskladal celkom dlhý príbeh od roku 2012 a zaviedol do investigatívnej praxe a demokratických inštitútov tvrdenie, že získanie politickej výhody je trestným činom. Totiž toto sa kladie za vinu a má byť zároveň motívom pre konanie skupiny obvinených.Túto skupinu mal Fico a Kaliňák účelovo založiť tak, že:

Personálna kompetencia premiéra, vedúcich služobných úradov, menovacie dekréty, manažerské zmluvy, zverejňovanie týchto zmlúv je vyšetrovateľom zosmiešnené a tvrdí sa , že to chceli utajovať , aby organizovaná skupina mohla pracovať v utajení. Princípy riadenia štátneho aparátu a služobných úradov sa z ničoho nič dostali na úroveň banánovej republiky.

Bos Bosov.

Podľa § 129 ods. 4 Tr.zákona  sa za zločineckú skupinu na účely zákona rozumie skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje  určité časové obdobie, koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viac zločinov, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, niektorých trestných činov korupcie na účely priameho alebo nepriameho získavania finančnej alebo inej výhody. Vyšetrovateľ vlastne vylúskal z udavačských výpovedí presne tieto mená, spojil ich cez už známe kauzy a na svete bola organizovaná skupina, ktorej chýbal len najväčší šéd. Bos bosov. Matovičov periskop a Sulíkovej, Remišovej  fanatizmus, ale aj Kiskov sebaobranný balík tie ciele jasne určili. Treba hydre odťať hlavu, predsa  občania nemôžu byť informovaní o tom, že niekto skrátil dane, má nedoplatky, alebo došlo k ich skráteniu  ! Daňový úrad roky uverejňuje svojich dlžníkov . Matovič aj Kiska boli reálni dlžníci a delikventi, o tom svedčí aj obžaloba podaná na Kisku v poslednom týždni.

Prezident Andrej Kiska hradil obe kampane cez spoločnosť KTAG. Podľa denníka SME Kiska klamal

Matovič a Kiska pred voľbami najsilnejšiu motiváciu voľby vyhrať a tá túžba nebola daná demokratickým ideálmi,ale pomstychtivosťou a strachom o vlastnú kriminálnu minulosť.

Kriminálny tandem Lipšič, Kiska a Matovič

V tejto spleti  súvislostí sa všetko účelovým slovným pomenovaním prispôsobilo a „napasovalo“ tak, aby tí, čo zosnovali slovné zvraty do konkretizovaných skutkových súvislostí a   docielili ako výsledok zdanie, že ide o trestné skutky. Dokonca dlhodobé, organizované a vykonávané na úrade vlády a ministerstvách, cez vymenovaných ľudí podľa kompetenčných zákonov a výlučne s cieľom prenasledovať Kisku a Matoviča

Za nepodstatné považujú také prvky, ktoré okrem praxe trestného konania očakáva aj sám zákon v príslušnom ustanovení, ktoré hodnotí ako trestnoprávny delikt.

Zaráža, že si s týmito prvkami nedali aktéri vôbec žiadnu odbornejšiu námahu. Napríklad, pokiaľ JUDr.Fico mal ako predseda vlády „zosnovať“ založenie zločineckej skupiny malo to byť za účelom spáchanie jedného alebo viac zločinov, avšak v uznesení sa uvádza, že mal spáchať „len“ prečiny zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Naše našim !

Za podstatné tvrdenia uvádzané v uznesení sa priam hystericky napáda skutočnosť, že si vyberali do rôznych funkcií „ lojálnych“ ľudí. Možno len krátka pamäť súčasnej chunty neumožňuje vnímať, že aj terajšie presadzovanie rôznych figúr na riadiace posty v štátnej správe stojí na platforme, aby si šéfovia sami vyberali ľudí, ktorým dôverujú a cez ktorých plnia svoje poslanie vo funkciách. Nebola taká argumentácia náhodou aj pri dosadzovaní nového šéfa policajtov. A čo priame dosadenie vedúcich úradníkov na okresných úrovniach na princípe víťazov volieb.  To je v poriadku! To môžu, lebo sú víťazi volieb. Nie je to známa teória  o víne a vode.

Žiada sa zdôrazniť, že pri tejto „hre na demokraciu“ rozhodne neplatí zásada o bohovi a volovi, raz tento  teror a likvidačné snahy skončia a predpoklad, že sa bude dať takto pokračovať aj ďalej musí každému slušnému človeku priam naháňať strach.

Z právneho pohľadu je otázka založenia zločineckej skupiny premiérom štátu pri riadení krajiny priam nerealizovateľná. Pred očami verejnosti si vláda plnila všetky svoje povinnosti.  Podľa názoru súdnych autorít  je zločinecká skupina stabilná skupina najmenej troch osôb, ktorej cieľom je páchať trestnú činnosť vo forme zločinov a vymedzených trestných činov.

Javí sa priam scestným tvrdenie vyšetrovateľa o údajnom neoprávnenom získavaní informácií o obchodnej činnosti Kisku alebo Matoviča cestou vtedajšieho hovorcu Erika Tomáša, ktorý mal cez „spriaznené, politicky dosadené osoby“, najmä prezidenta finančnej správy Imreczeho zisťovať trestnú činnosť Matoviča v súvislosti s s prechmatmi vo firme RegionPress.  Vyšetrovatelia zo 103 stranového obvinenia nejak vynechali však iné okolnosti, ktoré boli Ficovou vládou a kompetentnými orgánmi zverejnené a preukázané. Informácie sa týkali Matovičovej kariéry a sérii klamstiev a nekalých konaní,do konca podvodov.

Nebezpečné známosti Igora Matoviča

Celé uznesenie je príkladnou formou nestráviteľného kompilátu takých slovných zvratov, ktorý umožňuje prehlásiť za trestné čokoľvek, čo sa v tomto období udialo na úrade vlády. Bez ohľadu na právnu kvalifikáciu skutku a jeho naplnenia, subjektívnej stránky a spôsobu detailného a osobného spáchania obvinenými.

Cítiť z neho neskutočne drzé snahy o politickú likvidáciu konkrétnych osôb, za použitia akýchkoľvek legiend len aby sa umožnilo ich použitie a zneužitie.

Je absolútnym cinizmom vyjadrovanie Kisku k tomuto obvineniu, keď sám bol prednedávnom obžalovaný za daňové podvody pri financovaní svojej prezidentskej kampane, O ostatných jeho kauzách ani nehovoriac.

Mafiánske spôsoby Andreja Kisku

Výrazne tu vyčnieva zneužívanie zverených oprávnení súčasnej vládnej chunty, ktorá pod rúškom boja proti mafii na najvyšších miestach a očisty spoločnosti sa neštíti využívať lokajsky verných a poslušných úradníkov na postoch polície, špeciálnej prokuratúry a špeciálnych sudcov na vybavovanie si účtov a likvidáciu nepohodlných ľudí.

Tento spôsob výkonu demokracie na Matovičov spôsob raz musí skončiť, raz si voliči uvedomia kto to za posledné dva roky disponoval so štátnou mocou a akým spôsobom. A k takému uvedomeniu národa sa už v krátkom čase pridá aj poznanie o bezbrehom manipulovaní so zverenými financiami a ich neúčelnom rozhadzovaní.

Osobitnou kapitolou sa stáva profesionalita a politizácia  vybraných špičkových útvarov polície, ktoré ani po pätu nesiahajú normálnej , poctivej rutine čo len poriadkovej polície, alebo skrátených vyšetrovateľov. Táto vyšetrovateľská špička má vlastný výklad významu slôv, kvalifikácie skutkov podľa zákonov a neúprosnej logiky dokázania nadväznosti nespochybniteľných faktov. Slovensko získalo do vedúcich funkcií silových zložiek ľudí bez poctivosti a znalosti práva, rešpektovania ústavných princípov a títo ľudia sú nástrojom demontáže  pilierov demokracie.

Obchádzajú nás prízraky.

Chudoby, biedy, nedostatkov, úpadku. Nástup násilia, beznádeje a vytriezvenia. Kto bude vinníkom tohto stavu. To poznanie tento národ zistí na vlastnej koži. A ťarcha tohto poznania určí komu dá každý z nás  v najbližších voľbách svoj hlas.

Na pamiatku Jany Teleki a jej investigatívnej a publikačnej činnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies