Pripíšu aj Štefana Agha na Magnického zoznam porušovateľov ľudských práv?  

Na ŠTS v Pezinku senát JUDr. Klemaniča otvoril hlavné pojednávanie vo veci falšovania zmeniek, voči JUDr. Štefanovi Aghovi, z konania voči Ruskovi a Kočnerovi, vylúčenom na samostatné konanie.

Štefan Agh, ktorý podľa obžaloby vytvoril dve falošné zmenky v hodnote 34 miliónov eur, odmietol falšovanie miliónových zmeniek.

„Vo veci, ktorá mi je kladená za vinu, sa cítim nevinný,“ uviedol s tým, že v prípade využije svoje zákonné právo nevypovedať.

Podľa obžaloby Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Mariánom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R. vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000. Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur. Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera.

Vyplatiť ich mal Pavol Rusko a ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade. Svojim konaním sa podľa prokuratúry Štefan Agh dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Keďže obžalovaný sa rozhodol nevypovedať, prokurátor čítal jeho výpoveď z prípravného konania pred policajným vyšetrovateľom. Štefan Agh v nej potvrdil vyjadrenia Mariana K. a Pavla R., že miliónové zmenky boli vyhotovené ako súčasť riešenia sporov o Markízu v rámci takzvanej kauzy Gamatex v rokoch 1998 až 2000. O súdnych sporoch o vyplatenie zmeniek podľa vlastných slov vedel len z médií. Pojednávanie v tomto prípade bude pokračovať 12. januára 2021.

Zmenky neboli sfalšované,  JUDr. Daniel Lipšic a prokurátor JUDr. Šanta oklamali celé Slovensko

Obhajca obžalovaného Marek Para na začiatku pojednávania namietal nezákonné zloženie a zaujatosť senátu, keďže daný senát prejednával aj obžalobu proti Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi. Tí boli vo februári tohto roku odsúdení za falšovanie zmeniek na 19-ročné tresty. Podľa predsedu senátu bol však spis senátu pridelený automatickým náhodným systémom a zákonne je vec v poriadku.

Sudca Klemanič vie, že zaujatosť jeho senátu a povinnosť vylúčiť sa z prejednania veci, nesúvisí s náhodným pridelením prejednanej veci.

Rozhodnutia Luxemburského súdu sú pre všetky inštitúcie Slovenskej republiky právne záväzné.

Klemaničov senát v zmysle rozhodnutia Luxemburského súdu, keďže vo veci zmeniek rozhodoval o odsúdení Pavla Ruska a Mariána Kočnera, bol v zmysle medzinárodných ustanovení povinný sa z dôvodu zaujatosti z konania vylúčiť.

Náhodne pridelenie spisu, je fikciou vytváranou médiami, ľahko vyvrátiteľnou udalosťami, ktoré  údajnému náhodnému prideľovaniu spisu senátu JUDr. Klemaniča predchádzali.

Bezprostredne po odsudzujúcom rozsudku vydanom JUDr. Klemaničovým senátom, unikli do médií  informácie o tom, že aj trestnú vec vo veci falšovania zmeniek vedenú voči Štefanovi Aghovi bude prejednávať práve tento senát.

Klemanič, Buvala a Záleská v tom čase však nepredpokladali, že by mohlo dôjsť o dva mesiace neskôr  vydaniu rozhodnutia Luxemburského súdu, na základe ktorého nebudú môcť trestnú vec prejednávať a pre zaujatosť sa celý senát bude musieť z prejednávania trestnej veci „zmenky z konania vylúčiť.

Po prevzatí rozhodnutia, niekedy začiatkom mája 2020  sudkyňa JUDr. Sabová, ktorá niekoľko mesiacov z nepochopiteľných dôvodov viedla súdne konanie spôsobom odporujúcim trestnoprávnej legislatíve, začala na základe Luxemburského dohovoru zvažovať vylúčenie sa z konania.

Spor vo veci zmenky obnažuje praktiky spoločnosti Markíza

Práve pokus o vylúčenie z konania, ktorý pod tlakom neustála, spustil jej vydieranie a nátlak na jej osobu, cez disciplinárne konanie za jej neadekvátne správanie. Vylúčenie senátu sudkyne Sabovej z trestnej veci vraždy, by totiž založilo precedens, na základe ktorého by bol senát JUDr. Klemaniča automaticky vylúčený z prejednávania trestnej veci falšovania zmeniek.

Podnet na sudkyňu Sabovú podaný sudcom Buvalom, riešil člen súdnej rady JUDr. Klemanič, zapisovateľkou bola sudkyňa JUDr. Pamela Záleská.

Sudca JUDr. Buvala, ktorého kauza zmenky mala vyniesť na pozíciu šéfa ŠTS, v svojom podnete uvádza:

“Podľa môjho názoru nikto dnes nemôže vylúčiť ani privodenie tragédie z jej strany, pretože jej správanie je nevypočitateľné a mám vážnu obavu, kam až to môže zájsť.“

Koncom mája o rozdielnych názoroch na prejednávanú trestnú vec mal senát rozdielne názory, a najmä všetci si uvedomovali, že v spise absentujú dôkazy voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej, dokonca senát si uvedomil aj nesporný fakt, že väčšina bodov obžaloby je fikciou JUDr. Turana a právnych zástupcov poškodených.

Disciplinárne konanie voči sudkyni Sabovej bolo zastavené niekoľko dní po zverejnení písomného rozsudku vo veci vraždy Jána Kuciaka, 29. septembra 2020 na základe stiahnutia podnetu na disciplinárne stíhanie.

V súčasnosti je nepodstatné, či sa sudkyňa Sabová z konania vylúčila alebo ako uviedla s rozhodnutím Luxemburského súdu vysporiadala.

Výkladové rozhodnutie Luxemburgského súdu je pre všetky senáty,  nielen pre senát rozhodujúci trestnú vec falšovania zmeniek záväzné.

Nášľapných mín, ktoré podvodmi a zvrátenosťami eliminovala obžaloba v spolupráci s právnym zastúpením poškodených v konaní voči Ruskovi a Kočnerovi v snahe zabrániť prevaleniu vážnych okolností, z ktorých vyplýva, že zmenky neboli falšované, respektíve boli vydané v súvislosti s urovnaním sporu je podstatne viac, ako je v štandardnej spoločnosti únosné.

V konaní voči Kočnerovi a Ruskovi zabránili znalcovi Gerymu LaPorte dostaviť sa pred súd obhájiť posudok k zmenkám pripísaním Kočnera na Magnického zoznam.

Neviem si predstaviť, ako zabránia znalcovi La Portemu dostaviť sa pred súd obhájiť posudok, podľa ktorého nie jediný dôvod na spochybnenie pravosti zmeniek.

Pripíšu aj Štefana Agha na Magnického zoznam porušovateľov ľudských práv?

 

MIMORIADNE: JUDr. Daniel Lipšic a prokurátor JUDr. Šanta oklamali celé Slovensko

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies