Z talárov do žaláru ?

Vystúpenie generálneho prokurátora Žilinku na tlačovej konferencii, kde jeho námestník JUDr. Kandera oznámil zrušenie trestného stíhania obvinených Fica, Kaliňáka, Gašpara a Bodora v kauze Súmrak bol síce očakávaný na základe návrhov podaných na uplatnenie inštitútov právomocí podľa § 363 Trestného poriadku, ale vyvolalo to hysterickú reakciu provládnych a tendenčných médií mainstreamu.

Kandera detailne vysvetlil akých pochybení sa dopustili v prípravnom konaní nielen vyšetrovateľ, ale aj dozorujúci prokurátor a vysvetlil aj to, aké práva obvinených boli porušené a prečo bolo celé trestné stíhanie od začiatku nezákonné. O tom, že § 363 je pre mnohých neznámy inštitút a že nielen média a politici si ho ani len neprečítali a nechápu jeho právny význam, sa už mnoho diskutovalo.

§ 363 z pohľadu nezávislého média

Rovnako sa k tomuto inštitútu už opakovanie vyjadroval aj samotný Generálny prokurátor a vysvetlil nielen jeho význam, ale aj povinnosti, ktoré z tohto paragrafu vyplývajú pre neho osobne , ako aj to, aké práva tento paragraf dáva obvineným pre ochranu svojich ústavných práv.

Ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať § 363

Média aj politici však neustále atakujú jeho kompetenciu,ale aj samotný obsah a závery uznesené, ktoré sú v zmysle tohto paragrafu sú vydávané. A tých uznesení nebolo málo. Svedčia o povrchnej, prípadne priamo politicky riadenej práci vyšetrovateľov a masívne zasahovanie do práv obvinených a zneužívania právomocí štátnych orgánov pre obmedzovanie osobnej slobody a ústavných práv občanov. To si média a politici nevšímajú. Vrcholom nekompetentnosti sú pasáže z rozhodnutí súdov, dokonca Najvyššieho súdu, keď v rámci rozhodovania o väzobnom stíhaní si dovoľujú vyslovovať a prejudikovať názory meritórneho významu k vine a ku skutku za ktoré sú obvinení trestne stíhaní. Nielen Generálny prokurátor, ale aj obvinení poukazovali na to, že takéto vyjadrenia sú prekročením kompetencií súdov v prípravnom konaní, ale aj na to, že sú len zárodkom ohniska pre politické a mediálne špekulácie o vine. A ešte k tomu v takom štádiu konania, keď platí prezumcia neviny a nedošlo ani k podaniu obžaloby. Niet čudu, že na takéto vyjadrenia postup orgánov činných v trestnom konaní reagoval aj Robert Fico, ktorý neprejavil ani strach, ani rešpekt pred nezákonnými postupmi OČTK

Ficov odkaz brachiálnym zložkám : Môže vás byť aj tisíc takých lotrov ako ste vy

 

Trestná zodpovednosť vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora- Ex offo

Keď trestná zodpovednosť verejných činiteľov je na spadnutie…

 

Vyplýva priamo z jeho právnej zodpovednosti za zákonné vedenie trestného stíhania v každom jeho štádiu, za to, že dodržiava zákon a trestný poriadok, ktoré určujú aj práva obvinených na svoju obranu, ktoré definujú v akom rozsahu a s akým vymedzením musí byť popísaný skutok za ktoré sa vedie trestné stíhanie a samozrejme aj výroky uznesenia, ktorým sa odôvodňuje zavinenie konkrétnej osoby. To sú štandardné a zákonné povinnosti vyšetrovateľa aj dozerajúceho prokurátora. Mnohé diskusie už ukázali, že §363 je nedokončený a skutočne by malo analogicky nasledovať rozhodnutie Ex Offo o tom, že za zanedbanie týchto povinností popísaných spôsobom ako je to v uznesení Generálneho prokurátora, by malo nasledovať vyšetrovanie a potrestania verejných činiteľov, ktorým štát zveril právomoci a ktoré oni porušili. Ťažko hovoriť o nedbalosti alebo neznalosti, lebo sa jedná o osoby, ktoré majú právnu kvalifikáciu, prax a právomoci a teda ak niečo urobia v rozpore so zákonom, tak je to zo subjektívneho hľadiska úmyselné konania a má nasledovať ich trestné stíhanie za zneužitie právomocí verejného činiteľa, minimálne však za zanedbanie povinnosti.

Iniciatíva poškodených môže vec zvrátiť a odhaliť skutočný politický zámer

Fico demaskoval štátny policajný teror na NAKA

Je možné polemizovať o tom, či Generálny prokurátor na základe poznatkov ktoré vyplývajú z preskúmania kauzy Súmrak alebo iných káuz posudzovaných v rámci inštitútu §363 má byť iniciatívny a postupovať Ex offo. Ale rozhodne je tu priestor pre Roberta Fica, Kaliňáka a spol. na podanie trestného oznámenia na verejných činiteľov a majú právo žiadať nielen o ich potrestanie, ale aj o náhradu spoločenskej a materiálnej ujmy, ktoré tým boli spôsobené. O to viac, že tomu mohol osobne zabrániť aj špeciálny prokurátor Lipšic, ktorý síce mohol hrať pštrosiu politiku o nezávislosti dozorujúceho prokurátora, ale zodpovedá za chod, činnosť a riadenie Špeciálnej prokuratúry.

Fico napísal otvorený list špeciálnemu prokurátorovi

Prípad Súmrak začal vznesením obvinenia , ktoré vzniesol všetrovateľ NAKA Vereščák. Ten istý Vereščák, ktorý viedol podivné vyšetrovanie a trestné stíhanie vo veci Babylon. Ten istý Vereščák, ktorý spolu s vyšetrovateľom Čurillom si prehadzoval pečiatky, antidatoval rôzne uznesenia , len aby dosiahol obvinenie za akúkoľvek cenu a bez ohľadu na predpísaný zákonný postup a práva obvinených.

Je podpis , pečiatka a dátum na Ficovom obvinení sfalšovaný?

Ako ďalej Súmrak?

Obvinenie je zrušené a trestné stíhanie je zastavené. To znamená, že toto rozhodnutie Generálneho prokurátora sa založí do vyšetrovacieho spisu a vyšetrovateľ, ktorý po odchode Vereščáka z polície zdedí tento spis už nebude môcť nič robiť. Detto aj dozorový prokurátor. Naviac ak z iniciatívy obvinených po zrušení obvinenia sa podá trestné oznámenie, prakticky je dôvod na to, aby boli vylúčené všetky štrukturálne zložky polície a prokuratúry pre svoju zaujatosť. A tak špeciálna prokuratúra bude stáť voči zrkadlu s otázkou, aký hysterický a fanatický postup uplatniť aj za podpory a v záujme bigotných mainstreamových médií a politikov. V danom prípade však tu ešte existuje jedna procesná záhada, ktorá spočíva v právnej subjektivite poškodeného. Poškodený je mimoriadne dôležitou procesnou stranou v každom trestnom konaní. Musí sa vyjadriť ku škode uviesť jej výšku a dať súhlas na trestné stíhanie. Poškodený je vždy konkrétna osoba, ktorá má oprávnenie  toto urobiť výlučne osobným spôsobom. Ani štát nemôže byť zastúpený okrúhlou pečiatkou a hlavičkovým papierom. V trestnom konaní za neho musí vystupovať zástupca, ktorý na základe zákona k tomu má právo.

Uvidíme, či po rozhodnutí Generálneho prokurátora sa objaví zástupca poškodeného a ako sa bude prezentovať na verejnosti…

Katarzia na dohľad

Poškodeným budú len politici, sfanatizované média a pseudoodborníci na právo, či niektorí sudcovia? Tí ktorí v rámci ich štatútu sudcu pre prípravné konanie sa ochotne a nad rámec právomocí vyjadrujú rovnako k meritu  veci a k dôvodnosti trestného stíhania, čim porušujú nielen sudcovskú etiku , ale aj vlastné zverené právomocí. Spoločnosť potrebuje poriadok a ten sa dá nastoliť iba tak, že nikto nebude svoje práva zneužívať, ani nebude porušovať svoje povinnosti. Logicky nikto nemôže očakávať, že zablúdený taxikár v parlamente, bábkoherečka, alebo iní samozvaní experti na ústavné právo z mainstreamu, z ministerských kresiel, alebo dokonca sudcovia ktorí sa hrajú na nedoktnuteľných budú schopní sebareflexie. Nebudú. Bude ich k tomu treba doviesť a usvedčiť….

A to potrebuje konfrontáciu pred verejnosťou a očistu …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies