Kuciakova vražda- finále, 1.časť: Hystéria inkvizítorov odštartovala

Týždeň pred pojednávaním odvolacieho súdu vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Najvyššom súde, podľa presne načasovaného scenára, sa aktivizovali všetky skoordinované média, ktoré fanaticky vyslovovali verdikt v tejto veci ešte pred rozhodnutím prvostupňového súdu.

Kočnerov osud ako voodoo rituál slovenského bulváru

Zásady konšpirácie nesmú zlyhať a začaté verejné lynčovanie musí byť dokončené, inak by sa nedarilo úspešne odkláňať vyšetrovanie vraždy od skutočných páchateľov a objednávateľov vraždy. Pozadie médií, v ktorom evidentne stoja osoby majúce záujem o nevyšetrenie  vraždy a reálnych páchateľov viedli mediálne masívne útoky počas celého súdneho konania voči obžalovaným tak, že ich rovno označovali za vrahov.

Megaproces založený na domnienkach, fabuláciách a presvedčení

V priebehu celého procesu viedli média koordinovanú kampaň a bez rešpektovania princípu prezumcie neviny vyhlasovali obžalovaných za vrahov a mafiánov. Nemali ani štipku profesionálnej hrdosti a  rutinnej poctivosti v uvádzaní faktov a objektívnych pohľadov na nich.

Novinári nemajú spis vo veci vraždy Jána Kuciaka, po celý čas zavádzali verejnosť

Vo väčšine uverejňovaných článkov spoločne rezonovali tie isté vyjadrenia a dokonca rovnaké štylizácie, čo oprávnene navodzoval dojem, že  média sú dobre dotované vypracovanými rezultátmi, ale asi aj finančne.

Bárdyho vzletné klamstvá pred pripravovaným vynesením rozsudku

Gradácia vyjadrení médií, ktoré od samého začiatku boli vedené triom Denník N- Tódová, Smer- Valček, Aktuality- Bárdy, čo smerovala k ovplyvňovaniu verdiktu súdu. Úloha dať bodku za touto kampaňou nakoniec pripadla Monike Tódovej, ktorá len deň pred vydaním rozsudku  chcela postaviť svoju slávu na tom, že dokáže želaný rozsudok bulváru a investigatívnej haluze potvrdiť:

Manipulovanie verejnej mienky desatorom Tódovej

Nakoniec verdikt súdu im vyrazil dych a dodnes nie sú schopní tento nevydarený lynč stráviť.

Snaha o anulovanie rozhodnutia –vlastný gól prokuratúry

Okrem hysterických reakcií médií na rozhodnutie súdu, ktorým oslobodil  Kočnera a Zsuzsovú,

Kočner a Zszuzsová sú nevinní vo veci vraždy. Polícia a prokuratúra potrebuje očistu, inak nenájdu skutočných objednávateľov

sa aktivovala po vydaní rozhodnutia aj obžalujúca prokuratúra, ktorá aj tesne pred vynesením rozsudku, ako aj v dovolacích dôvodoch proti rozhodnutiu, sa snažila uvádzať nové poznatky, prípadne ním vyvodené závery o doterajších poznatkoch, pritom sa dopustila takých fatálnych prešľapov, keď údajné biometrické údaje a zvýšenie tepu v deň vraždy pripísala Alene Zsuzsovej z telemetrie hodiniek, pričom tieto nosila a nosí jej dcéra. Bolo a je to podobné fiasko, ako keď Europol vykonával posudok k neexistujúcim mobilom.

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

Následne prokuratúra dala pokyn polícii na vyžiadanie posudku podľa § 147 ods. 2/ Trestného poriadku v kauze vraždy prokurátorov a  v zúfalej snahe objednala posudok komunikácie z Threemy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Tento posudok bol nakoniec týmto spôsobom prepašovaný do odvolacieho konania Najvyššieho súdu, pričom takýto dôkaz nebol pred tým vykonaný, Prokuratúra sa zrejme spolieha práve na to, že NSSR bude akceptovať takýto posudok a vráti konania na prvostupňový súd na vykonanie dôkazu, pričom na druhej strane posudku sú uvedené osoby, ktoré majú byť vypočuté na súde:

Dešifrovanie významu údajnej komunikácie jazykovedným ústavom je mimo akúkoľvek zásadu metodiky dokazovania v trestnoprávnom procese. Podľa posudku  pojmy „kožené choroby“, „návšteva u kožnej lekárky“, „krém na svrbenie“, „vypadnutý zub“  a podobne sú skutočnými šiframi. Podobne význam slova „vyriešiť“ je šifra na ukončenie ľudského života,  „zuby“ sú smrť a obsah komunikácie Threema je plná častí, ktoré sa dajú interpretovať inak ako doslovne.

Prokuratúra však na základe tohto “ posudku“ tvrdí nasledovné:

„Po vykonaní analýzy komunikácie osôb prostredníctvom aplikácie Threema pod
Threema IO PR89XH6N a MNEVJRT3, znalci dospeli k záveru, že tieto osoby sa
usilovali zástupným používaním výrazov generovať ich viacznačnosť, význam
komunikácie tým zahmliť a zámerne šifrovať tak. aby zostal prvoplánovo nepochopený
treťou osobou. V tejto komunikácii identifikovali zástupné výrazy, ktoré slúžia na jej
šifrovanie. Tieto výrazy zaradili do skupiny kódov „šifry“. Ústredné podskupiny tejto
skupiny kódov tvoria výrazy zaradené do kategórií „kožné choroby“ a „zuby“. Šifry
patriace do kategórií „kožné choroby“ a „zuby“ sa prepájajú s ďalšími šiframi, ktoré
slúžia na utajenie skutočných významov. Šifry. ktoré účastníci používajú, sú na
časovej osi rozmiestnené nerovnomerne. Zvlášť to platí pre skupiny kódov. „Kožné
choroby“ a „zuby“. Ich vyššia frekvencia v istých časových úsekoch (zuby najmä
v týždni 15.2-22-2-2018 a „kožné choroby“ najmä v týždňoch od 1.2.2018 do
22.2.2018) poukazuje na to. že najmä v týchto konkrétnych obdobiach daná
komunikácia odkazovala na udalosti, ktoré bolo potrebné utajiť .“

Nehovoriac o autorite a odbornom význame takéhoto posúdenia, ktoré je primerané nejakej literárnej kritike alebo dielu, ale nie posúdenia hrdelného zločinu.

Nakoniec tento posudok je ukončený „Sľubom znalca“, ktorý zverejňujeme.

Pozorný čitateľ si všimne, že je v ňom citovaný zákon o znalcoch. Ten však o znalcoch ustanovuje, ich postavenie podľa § 4 ods.(1) , kde uvádza:“ Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „zoznam“) vedie ministerstvo.“

Ak však prejdete na stránku Ministerstva spravodlivosti a začnete vyhľadávať znalcov , ktorí sú uvedení v posudku, nenájdete ani jedného… Kde je chyba? Na Univerzite Komenského nerozumejú inštitútu zápisu znalca? Prečo nevieme zistiť v akej oblasti majú títo znalci pôsobiť? Alebo je to ďaľší  prešľap vyšetrovateľa? Ak totiž pribral na zhotovenie posudku túto inštitúciu podľa § 147 ods. 2/ Trestného poriadku, tak bolo pribraté odborné pracovisko na zhotovenie posudku, ale posudok nemá právnu kvalifikáciu znaleckého posudku- to je zavádzanie.

Filozofická fakulta UK sa tak zhostila úlohy vykladača snov a v servilnej snahe vyhovieť želaniu polície   postavila z fikcií a predpokladov význam „dešifrovanej“ komunikácie ktorá je v dimenzií rozprávok a veštieb z kuracích kostičiek ako pri rituáloch woodoo. Nejde o hanebné zlyhanie a zneužitie vedy, ale o vážne prekročenie etických, aj odborných zásad v trestnom dokazovaní. A to zrejme si neuvedomujú v plnej miere  odborníci z UK, ale hlavne ani prokurátor.

Je na senáte NSSR aby túto frašku zmietol zo stola ako komickú atrapu.

Snaha o zrušenie rozsudku bez racionálneho udania dôvodov

Média ešte pred vydaním samotného rozsudku uverejňovali rôzne kvalifikované sumarizácie o vine obžalovaných a s istotou smerovali vydanie rozhodnutia k ich vine. V záverečných rečiach ale obžaloba dostala studenú sprchu, ktorá nakoniec bola pre senát presvedčivejšia ako argumentácia prokuratúry:

Dôkazy a vyjadrenia  obžalovanej Aleny  Zsuzsovej vyvracajú obžalobu

Okrem hysterických médií pohoršených z toho, že súd nerozhodol na základe ich predstavy vo veci, sa samozrejme ozval aj splnomocnenec poškodených, právnik Kvasnica, podľa ktorého vyjadrenia je potrebné nielenže vec vrátiť, ale dokonca prideliť inému senátu, aby „správne“ rozhodol. V tejto rovine nedefinovaných argumentov je zjavné, že správne má byť to, čo zodpovedá ich predstave. Žiadne argumenty proti odôvodneniu rozhodnutia, v ktorom je jednoznačne uvedené všetko, čo nemohlo byť použité argumentačne ako dôkaz a prečo, však dodnes neodznelo

Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovanie a postup prokuratúry – 1.časť

Musíme si uvedomiť aj procesné práva zástupcov poškodených v tomto konaní, ktoré sú vlastne zúžené na vyjadrenie sa k výške uplatnenej škody a k právu sa vyjadriť k tejto výške v rozhodnutí. Tým, že došlo k oslobodeniu, splnomocnenec sa nemohol vyjadriť ani podať odvolanie k ostatným častiam rozhodnutia, lebo tieto procesné práva mu nepatria, nosičom týchto práv je len žalujúci prokurátor a obhajoba. Napriek tomu splnomocnenci poškodených robia svoju prácu tak, že sa vyjadrujú do médii so snahou vzbudiť dojem svojej autority a oprávnenosti.

Výroky, ktoré v rozsudku nikto neočakával – Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovania a postup prokuratúry – 2.časť

Nadpráca a politická angažovanosť frustrovaného europrokurátora Novockého

Prednedávnom ešte slovenský prokurátor Novocký sa vyjadril v médiach, že dúfa o zvrátenie procesu. Vyplýva to z jeho osobného presvedčenia – pričom je podozrivý zo zneužitia autority europrokurátora. Na základe čoho sa takto vyjadruje? Z autority svojho úradu, ktorý nemá toto konanie v jurisdikcii? Na základe svojho osobného presvedčenia z pozadia autority svojej novej funkcie? Alebo ako bývalý prokurátor, ktorý dozoroval vyšetrovanie vraždy a uvedomuje si fiasko obžaloby a úplnú absenciu relevantných dôkazov? Kapitán, ktorý hodil cez palubu prípad tým, že ušiel na europrokuratúru, sa snaží naprávať svoju odbornú reputáciu týmto spôsobom? Zďaleka tu nejde o prostú mediálnu reakciu, ale o reakciu na vlastnú kvalitu práce. Treba však povedať jedno: Novocký ako dozorujúci prokurátor tiež nebol schopný ani nájsť ani predložiť dôkazy o vine, lebo tie neexistovali. Bohapusté konšpirácie s tvrdeniami kajúcnika Andruskóa boli skonfrontované a vyvrátené inými faktami a preto aj Novocký vedel, že obžaloba je postavená od začiatku na domnienkach a reťazci nepriamych dôkazov, ktoré sa počas súdneho konania fragmentovali a postupne vyvracali. Novocký vlastne očakával tento záver z hľadiska odborného posúdenia veci,  ale zas vedel, že spoločenská objednávka tlačí prípad do iného záveru. Nakoniec dilemu vyriešil diplomaticky a kariérnym víťazstvom, keď v správnej chvíli z kauzy odišiel a zúročil mediálnu popularitu pri súťaži o post europrokurátora. Preto jeho dnešné vyjadrenia vyznievajú komicky, lebo status jeho funkcie bráni tomu, aby sa vôbec k veci vyjadroval minimálne z etického hľadiska.

Najvyšší súd má a nemá na výber

Z hľadiska záverov odôvodnenia rozsudku nie je možné tvrdiť, že neboli vyhodnotené všetky dôkazy. Správnosť ich vyhodnotenia vo svetle ich obsahu a významu by mohlo byť právnou dilemou pre senát, ale ani ten nemôže dať iný význam faktom a nemôže viazať prvostupňový súd takto prehodnotiť len na základe právneho názoru na význam dôkazu. Vrátenie veci k vykonaniu takýchto obsahovo neoveriteľných dôkazov a procesne nepoužiteľných je len stratou času a odďaľovanie dôvodov na reštartovanie polície pri hľadaní reálnych objednávateľov  vraždy. Pričom práve o takýto procesný zvrat sa snaží prokuratúra  nekvalifikovanými a ľudovo-umeleckými spôsobmi výkladu komunikácie Threema, prípadne niektorých častí z technických dôkazov.

Mimoriadna správa ! Firma Threema oficiálne potvrdila, že obsah sa dá sfalšovať!

Ak si teda uvedomujeme, že okrem tejto argumentácie obžaloba nepredložil žiadny dôkaz, len pokus o interpretáciu obsahu Threemy úvahami o alternatívnych významoch textu, senát NSSR by si mohol navliecť pásikavé tričko a brmbolcové čiapky cirkusových pajácov ak by sa začal stotožňovať pri verdikte nejakými úvahami, ktoré v trestnom konaní majú absolútne nevierohodnú vypovedaciu schopnosť.

Apropo:

Najvyšší súd zrejme nebude riskovať svoju reputáciu rozhodovaním na základe neverifikovateľných rozprávok a neoveriteľných informácii z Threemy, ktoré boli do konania pribraté za záhadných okolností a je vysoká pravdepodobnosť, že samotná firma Threema aj iné justičné autority rozhodnú o jej nepoužiteľnosti…

 

Pokračovanie…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies