Kuciakova vražda 2. časť : spochybnené dôkazy obžaloby

Odvolacie konanie sa sústreďuje hlavne na vinu dvoch obžalovaných, Mariána Kočnera a Alenu Zsuzsovú, u ktorých došlo k oslobodeniu zo skutku vraždy. V prípade Tomáša Szabóa je tu snaha o zvrátenie rozhodnutia, alebo o jeho zmiernenie, no v jeho prípade hrá rolu aj účasť na ďalšej vražde.

Kočner bol odsúdený mimo skutok vraždy na pokutu 5.000,- €.

Tomáš Szabó bol odsúdený na 25 rokov.

Marček bol odsúdený samostatným rozsudkom ešte pred tým:

V súhrne vyhodnotených dôkazov v ich vzájomnom slede a súvislosti súd tieto vyhodnotil takto:

 Pokusy prokuratúry o vyprodukovanie dôkazov:

a) Vyťažovanie komunikácie z Threemy a dešifrovanie významu

Pokus obžaloby ešte pred rozhodnutím súdu vykonať výsluch znalca Mikulaja nevyšiel. Tento výsluch sa mal vykonať ešte na základe návrhu prokuratúry zo dňa 20.07.2020:

„Návrhy na vykonanie dôkazov podané prokurátorom:”

  1. č.l. 29569 – 29670 zv. 68 – odborné vyjadrenie Odboru počítačovej kriminality Prezídia PZ, úradu kriminálnej polície z 13.07.2020, č. PPZ–KP–OPK2-2020/040464-002 so žiadosťou prokurátora o podanie odborného vyjadrenia;
  2. návrh na výsluch mjr. Ing. Dušana Mikulaja, PhD. ako svedka.
  3. č.l. 29671-29674 zv. 68 – záznam prokurátora s výtlačkom trasy z www.google.sk/maps“

 

Výsluch tohto svedka nakoniec senát nepripustil a tým dôkazy zamietol.  Prokuratúra to však nevzdala a dešifrovanie takzvanej skrytej komunikácie chce prepašovať do odvolacieho konania cez „ odborný posudok“ vypracovaný Univerzitou Komenského, ktorý je mylne označovaný za znalecký posudok a celkom zavádzajúco sa tam  uvádza desiatka pracovníkov Filozofickej fakulty s fikciou, že zložili sľub znalca a teda sú znalcami!:

Kuciakova vražda- finále, 1.časť: Hystéria inkvizítorov odštartovala

b) Biometrické údaje z času vraždy

Podobne bezvýznamným pokusom je aj vyhodnotenie pohybu a biometrických dôkazov ohľadom dát stiahnutých z hodiniek Apple Watch.

Tvrdenie prokuratúry, že medzi tepovou frekvenciuo zo dňa 22.02.2018 a správou o vražde je priama súvislosť, je fikcia, ktorá absolútne ignoruje objektívnu skutočnosť, že bioritmické údaje boli snímané hodinkami, ktoré aj vtedy, ale aj neskôr nosila dcéra Aleny Zsuzsovej. Táto informácia bola natoľko relevantná na akékoľvek úvahy o príčinnej súvislosti termínu vraždy a meranej frekvencie, že nemôže byť ani predmetom úvahy o kvalifikácii nepriameho dôkazu. Zrejme aj samotné vyhodnotenie z hľadiska poukazu na takýto dôkaz v odvolacom konaní bude mať úplne rovnaký záver

c) Technické prostriedky, ktoré sa zázračne množili

Polícia zabavila množstvo mobilných telefónov, ktoré však pri odovzdávaní do Europolu na preskúmanie sa začali zázračným spôsobom klonovať a meniť. Tento rozpor v počte a typoch zaistených telefónov, na ktorý poukazuje obhajoba Aleny Zsuzsovej vyvoláva otázku, ako je možné a ako sa mohli v profesionálnej a vysoko odbornej analýze objaviť takéto nezrovnalosti. Podľa porovnania správ vypracovaných  Europolom vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone 7 a iPhone 8. A to tak, že uvádzal obsah dvoch telefónov s rovnakým IMEI číslom, ako už boli existujúce 2 telefóny s takými istými číslami. Analýzu iPhone 8 plus s číslom IMEI 359402087164492 nevykonal.

Vysvetlenie ktoré sa ponúka je také, že niekto tie telefóny, ale fyzicky do Europolu dodal. A naopak nedodal telefón, ku ktorému chýba správa. Niekto logicky tento scenár musel pripraviť a Europol si urobil svoju prácu z toho, čo dostal šlendriánsky

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

d) Peter Tóth a jeho nasadenie v prípade Mariána Kočnera

Matrixy Petra Tótha

Threema ako dôkaz

Z dostupnej dokumentácie vieme o tom, že Peter Tóth bol v určitom období priamym spolupracovníkom Mariána Kočnera, dokonca máme k dispozícii dôkaz aj obsah jeho telefonických rozhovorov z obdobia väzby Mariána Kočnera. Z toho usudzujeme, že Kočner ani netušil o Tóthových angažovanostiach a o jeho komunikácii so šéfom NAKA Zurianom ešte pred tým, ako odovzdal USB disky a mobilné telefóny (s trojmesačným odstupom od ich získania) .

Tóthove svedecké výpovede v trestných veciach vedených voči Kočnerovi sú fikciou bez reálneho základu

Tóth to podľa všetkého nerobil zadarmo, ani čestne

Peter Tóth, za sumu 150. 000 eur odovzdal Kočnerove telefóny Pente za účelom úpravy obsahu, až po následnej úprave boli odovzdané polícii

Až oveľa neskôr, v priebehu súdnych pojednávaní vznikli otázky k odovzdávaniu telefónov, ktoré sa neskôr dostali na skúmanie obsahu do Europolu a k Mikulajovi. Nielen počet zaistených a odovzdaných telefónov nesedí, ale vznikla definitívna pochybnosť aj o autenticite obsahu. Najprv uniklo video, kde máme aj pre laikov použiteľný návod, ako sa obsah komunikácie Threema dá upraviť:

Škandálne sa odhalilo, že polícia a znalci celé obdobie pracovali s obsahom, ktorý sa nedá považovať za autentický:

Odhalenie falšovania Kočnerovej Threemy

Nakoniec poslednú bodku za týmito pochybnosťami dala samotná firma Threema:

Mimoriadna správa ! Firma Threema oficiálne potvrdila, že obsah sa dá sfalšovať!

Sledovacia správa baru Apache – Tóthove komando, ktoré zachytilo Kuciaka

Viac než 300 strán sledovania bolo sústredených na prostredie podozrivé z obchodovania s drogami, kde sa vykonávalo pozorovanie už rok pred tým, ako sa údajne objavila Tóthova vyslovená požiadavka na sledovanie Kuciaka. Tóth vystupoval stále s fickiou autority SIS voči členom sledovacieho komanda, čo títo aj potvrdili, Tóthove tvrdenie o tom, že to bola objednávka Mariána Kočnera sa nikdy nepotvrdila.. Z priebehu pojednávaní, ako aj z časového sledu správ, ich obsahu a intenzity sa nedá vytvoriť žiadna súvislosť s Mariánom Kočnerom. Nakoniec odhalenie tejto akcie bolo vyhodnotené s úplne inými závermi, ako s Kočnerovou objednávkou:

Polícia obvinila Kočnera, Tótha, a troch agentov zo sledovania novinárov

Súd sa s Petrom Tóthom vysporiadal takto:

 

e) Mysteriózne príbehy kajúcnika Andruskóa

Obvinenie Aleny Zsuzsovej v tomto prípade vzniklo na základe udania Zoltána Andruskóa, ktorý po svojom zadržaní sa tváril, že si nevie spomenúť na jej meno, lebo sa s ňou až tak nepozná. Neskôr do obvinenia pribudlo aj meno Mariána Kočnera a to na základe neustále sa rozširujúcich výpovedí Andruskóa, ktorý doslovne vyštrikoval priebehy udalostí okolo známych faktov.

Andruskó mal za krivé svedectvo voči Zsuzsovej prisľúbený nízky trest, Ostružlík beztrestnosť

Vzhľadom na samotnú pochybnosť k dôkaznej istote a k procesnosti výpisov z Threemy, ale aj prípadný obsah svedčiaci v prospech verzií obžalovaných Mariána Kočnera a Aleny Zsuzosvej, tieto neboli súdom pribrané:

Komunikácia medzi Zsuzsovou a Andruskom, ktorú sudkyňa odmietla pribrať do konania

Z výpovede Aleny Zsuzsovej, z jej popisu spolupráce Zoltána Andruskóa s orgánmi činnými v trestnom konaní, zdokumentovanej v spise jednoznačne vyplýva, že vyšetrovací tím nemal záujem zistiť a usvedčiť skutočného objednávateľa a sprostredkovateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale iba nátlakom získať krivé svedecké výpovede voči Mariánovi Kočnerovi, ktoré by ho usvedčovali z objednávky vraždy. Alena Zsuzová sa vjadrila, že bolo jej vyhrožované  doživotím, ak sa neprikloní k potvrdeniu verzie podanej Andruskóm a nepotvrdí Kočnerovu vinu:

Alena Zsuzsová: Ak nepoviem, že si Kočner objednal vraždu dostanem doživotie

Andruskóove svedectvo, ktoré bolo najvážnejším dôkazom obžaloby, súd zmietol zo stola ako niečo neprijateľné procesne, ale ani nedôveryhodné z hľadiska obsahu a reťazca nepriamych dôkazov:

Z vyhodnotenia dôkazov, ktoré mal súd k dispozícii nakoniec vyvodil záver, ktorými hodnotil ich obsah a význam pre vydanie rozsudku takto:

Ako valcovala obhajoba

Marián Kočner otvoril temnú stránku médií

Marián Kočner padol do tohto konania ako človek, ktorý od začiatku tvrdil, že s tým nemá nič spoločné a že významu jeho insitného konfliktu s Kuciakom sa pripisuje nadnesený význam.

Kočnera majú z objednávky vraždy usvedčiť články Jána Kuciaka

Jeho tvrdeniam, že celý proces je zinscenovaný, zodpovedali skoordinované výpovede niektorých svedkov, najmä Kuciakových kolegov :

Megaproces založený na domnienkach, fabuláciách a presvedčení

Kočner sám potvrdil, že so Zsuzsovou sa poznal dávnejšie, z doby keď mu zbierala podpisy na založenie politickej strany, dokonca že mu spomenula aj Andruskóa, ale s tým z princípu nič nechcel mať a ani nemal. Tomu zodpovedal aj jeho komunikácia s Alenou Zsuzsovou,ktorej dcére bol aj krstným otcom pričom povedal, že je úplne zbytočné v komunikácii hľadať skrytý význam alebo šifry:

Komunikácia v aplikácii Threema medzi Alenou Zsuzsovou a Mariánom Kočnerom, 1.časť

Nakoniec Marián Kočner uvítal, že na verejnom prejednávaní bol umožnený médiam priamy prenos z jeho záverečnej reči a vyjadril sa kulantne, logicky a potvrditeľnou istotou o svojej nevine:

Marián Kočner v záverečnej reči nielenže rozbil obžalobu, ale poukázal na organizovanú trestnú činnosť OČTK

Súd v odôvodnení preto uviedol:

Alena Zsuzsová odkryla fungovanie vyšetrovateľov a prokurátorov

Zsuzsová bola od začiatku bulvárnou senzáciou, na ktorej sí média chceli postaviť svoju sledovanosť. Jej obdivovateľ Andruskó  neopytovanej lásky  a zo sklamania, že  mu neotvorila tunel na Mariána Kočnera k svojim podnikateľským aktivitám, sa jej evidentne pomstil, keď skladal a inovoval jednu svoju výpoveď za druhou.

Média preto zo Zsuzovej urobili univerzálnu sprostredkovateľku vrážd nielen v prípade Kuciaka, ale aj v prípade Baštrnáka a dokonca aj v prípade prípravy vraždy dvoch prokurátorov a Daniela Lipšica:

Stupídna rozprávka o univerzálnej sprostredkovateľke vrážd Zsuzsovej sa rozpadla ako domček z kariet

Z procesu v prípade Kuciaka média urobili proces s bosorkou a podľa toho sa k nej aj stavali:

Proces s bosorkou

Mediálny hon na Zsuzsovú ožíva demagogickými úvahami médii

Tí však, čo sledovali proces detailne a pozorne, z vyjadrení Zsuzsovej si všimli niekoľko vecí: Vyjadruje sa s vynikajúcou slovnou zásobou, s jasným ovládaním právnych termínov a procesných momentov a ani raz si nepomýlila, alebo nezmenila svoju výpoveď, ale ani nikdy nechala vyvrátiť svoje tvrdenia o termínoch, časoch, alebo obsahu svojej komunikácie alebo konania.

Dôkazy a vyjadrenia  obžalovanej Aleny  Zsuzsovej vyvracajú obžalobu

Verejnosť aj  súd zostali v šoku, keď sa vyjadrila a popísala  niektoré okolnosti, podľa ktorých Kuciakovu vraždu nespáchali jej spoluobžalovaní:

Podľa Zsuzsovej Marček Kuciaka nezastrelil

Do takéhoto jej vyjadrenia totižto zapadajú aj zachytené výpovede Andruskóa, ktoré unikli pozornosti a neskôr neboli ani pozmenené, ani vysvetlené:

Zabili Jána Kuciaka Srbi ?

Alena Zsuzsová nakoniec v záverečných rečiach potvrdila tie predpoklady, ktoré viedli k jej oslobodeniu:

Záverečné reči obžalovaných

Ani po vynesení oslobudzujúceho rozsudku sa však nikto nedostal na slobodu. Mariánovi Kočnerovi trvala väzba vo veci sfalšovania Markizáckych zmeniek, kde nakoniec bol odsúdený a v súčasnosti je vo výkone trestu, Alenu Zsuzosvú okažmite dali do väzby v prípade prípravy vraždy prokurátorov a Daniela Lipšica:

Alena Zsuzsová zostáva vo väzbe – rozhodnutie nie je právoplatné

Vzhľadom na udalosti, pri ktorých zomrel väzobne stíhaný Lučanský a po tom, ako na post špeciálneho prokurátora nastúpil Daniel Lipšic, Alena Zsuzsová zaslala viacerým médiam otvorený list, v ktorom vyjadrila, že má obavu o svoj život:

Alena Zsuzsová má po nástupe Daniela Lipšica na post špeciálneho prokurátora obavu o život

Záver:

V utorok 15. júna sa očakáva verdikt Najvyššieho súdu SR. Súd na vlastnú žiadosť Aleny Zsuzsovej povolil jej účasť na pojednávaní. Okrem špekulácii o tom, čo to môže znamenať pre obsah rozsudku treba kvalifikovať len jednu vec. A to fakt, že je to jej procesné právo, aj právo kohokoľvek kto je prítomný ako verejnosť a súd jej toto právo neuprel. Pravdepodobne teda bude rozhodovať s procesnou istotou aj pri vyhodnotení verdiktu prvostupňového súdu a bude sa držať aj zásady in dubio pro reo v prípade pochybností, či má vôbec význam vykonávať dôkazy, ktoré obžaloba zliepa z tenkých slamiek ako lastovička svoje hniezdo. Musí prihliadať v tomto chápaní aj na to, že či dôkazná sila úkonov navrhovaných prokuratúrou aj po ich vykonaní bude natoľko jednoznačná, priama a bude tvoriť reťaz na seba nadväzujúcich dôkazov, alebo sa to nestane ani po tom. Znamenalo by to odmietnúť ďalšie dokazovanie ako jedinú procesnú formu vrátenia veci prvostupňovému súdu a potvrdiť jeho rozhodnutie, lebo v samotnom odôvodnení by museli nájsť mimoriadne vážne chyby a na toto nikto nepoukázal.

Tento príbeh je veľmi smutný. Najmä pre rodinu zavraždených mladých ľudí. Pofidérné vyšetrovanie ovplyvnené politickými demagógiami a mediálnou lynčovačkou absolútne odviedla pozornosť od reálnych okolností a poslúžila iba na slintanie a nechutné útoky bulváru , odhalila mediálnu stoku plnej lží a manipulácii zo strany Kuciakových kolegov a ukázala, do akej miery sa spravodlivosť dá zniesť z objektívnej , profesionálnej a demokratickej cesty.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies